Artikel archief

05-05-2023 15:55

Natuur wandeling vanuit de Graasboerderij in Sondel.

Op donderdag 4 mei heeft de familie van Deinum de Vogelwacht van Balk ontvangen. Een groep kinderen met ouders hebben een mooie wandeling vanuit de boerderij van de familie van Deinum gemaakt. Na het bezoek aan de stal werden ze door Sierd Deinum meegenomen langs de nesten van de huiszwaluw en de...
20-04-2023 09:27

2023 het jaar van de scholekster

In het Fries heet de scholekster de strânljip, de strandkievit. Ook deze vogel, die oorspronkelijk op het strand broedde, heeft zich aangepast. Nu komen we de scholekster zowel  in het weiland als in de stad tegen. Als Vogelwacht proberen we een beetje zicht te krijgen op de verschillende...
20-04-2023 09:17

Overzicht nesten april 2023

Het broedseizoen is in volle gang. Dit betekent heel veel drukte voor de nazorgers in ons  nazorggebied. Op het kaartje een indruk van de stand van zaken op 19 april j.l. Dit verandert per dag. Een heel groot probleem blijft de aanwezigheid van predatoren. Met man en macht wordt geprobeerd de...
20-04-2023 06:58

Lammetjesdagen Zwinzicht 2023

Op zaterdag 22 en zondag 23 april zijn de Lammetjesdagen op boerderij Zwinzicht van 11.00 uur tot17.00 uur. De Vogelwacht Balk e.o is aanwezig. Kom gezellig langs en maak kennis met onze activiteiten. De boerderij ligt aan de Trophornsterwei 2 in Harich.
06-04-2023 15:25

Lammetjesdagen Zwinzicht

Op 22 en 23 april  2023 is de Vogelwacht aanwezig op de Lammetjesdagen in Zwinzicht.
30-03-2023 10:17

Jaaroverzicht jeugd 2023

Activiteiten voor de jeugd in 2023 Waterpompen in werking stellen voor  (greppel )vernatting behoeve van de weidevogels in de Warren en de Noordwolderpolder. 3 maart 2023 Bezoek aan de boerderij  van  Douwe Albada aan het...
30-03-2023 10:08

Jaaroverzicht volwassenen 2023

Activiteiten voor volwassenen in 2023 Herstel oeverzwaluwwand Wildemerk. 2 maart 2023 Algemene ledenvergadering op 12 april Programma na de pauze: Film Grutto, de reis van onze nationale vogel. Nader informatie volgt. Excursie...
30-03-2023 09:48

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwacht Balk en omstreken

Op woensdag 12 april 2023 houdt Vogelwacht Balk en Omstreken de algemene ledenvergadering over 2022 in het zalencentrum De Treemter, Bogermanstraat 3 te Balk. De algemene ledenvergadering begint om 19.30 uur. Na het huishoudelijke deel van de agenda zijn om  20.15 uur ook belangstellenden van...
26-02-2023 21:30

Nieuwe plasdraspompen in de Noordwolderpolder

Op vrijdag 24 februari mochten twee jongens, die stage lopen bij de Vogelwacht Balk, mee naar de Noordwolderpolder. Na het werkoverleg gingen de handen uit de mouwen. Er zijn twee plasdras pompen geplaatst en twee scholeksterborden neergezet. Dit jaar is door de Vogelbescherming tot jaar van de...
19-02-2023 21:48

Een mooi begin van het weidevogelseizoen in de Warren.

Op zaterdag 18 februari is in het land bij de Warren een begin gemaakt een nieuw plasdras aan te leggen. Douwe Albada had al flink wat voorbereidingen getroffen om twee plasdraspompen neer te kunnen zetten. Naast de pompen om het land te vernatten, zijn twee eendenkorven teruggezet en is een...

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode