Artikel archief

23-05-2022 14:05

Broedende kluut in de Warren

Vogelwacht Balk e.o. heeft voor het eerst in haar bestaan een broedende kluut in het succesvolle weidevogelbeheersgebied De Warren. De kluut is uniek door zijn opvallende zwart-witte verenkleed, lange poten en opgewipte snavel. Eén van de weidevogelnazorgers heeft afgelopen week een nest met vier...
23-05-2022 14:05

Cursus weidevogelbescherming 25 en 28 maart 2022

Cursus weidevogelbescherming 25 en 28 maart 2022.   Deze cursus is bedoeld voor weidevogelliefhebbers, boeren, loonwerkers en belangstellenden die aan weidevogelbescherming (willen)doen. Daarin leert u over de verschillende weidevogels, hoe u hun nesten vindt, registreert, monitoort  en...
23-05-2022 10:20

Boerderij bezoek op 21mei

Boerderij bezoek op 21 mei  aan het Tsjamkedykje. Zaterdagmiddag is de Jeugdvogelwacht te gast geweest op de boerderij van Douwe Albada. Het bezoek begon met een rondleiding over de boerderij en daarbij de kennismaking met de robot, die zorgt voor het voeren van de koeien. Omdat niet iedereen...
12-05-2022 10:15

Ledenexcursie naar Noorderleeg op 28 mei 2022

Zaterdag 28 mei wordt de jaarlijkse ledenexcursie gehouden. Vertrek om 9.15 uur van het Haskeplein in Balk. Gezamenlijk rijden we naar het startpunt op het kweldercentrum bij Hallum. Daar begint om 11.00 uur een twee uur durende wandeltocht o.l.v een gids van het Fryske Gea. Kledingadvies: -Laarzen...
07-05-2022 13:57

Een prachtige excursie naar de weidevogels

Zaterdag 07-05-2022 heeft een groepje vogelliefhebbers o.l.v Pieter Veenstra een inspirerende fietstocht gemaakt in de directe omgeving van Balk. De route ging langs de Pypsterstikke, Warrensterwei naar de Trophornsterwei en weer terug naar Balk. Op verschillende plaatsen werd gestopt om met een...
21-04-2022 14:13

Fietsexcursie zaterdag 7 mei

Fietsexcursie naar het weidevogelbeheersgebied De Warren op zaterdag 7 mei. Vertrek om 09.30 uur. Duur ca 2 en een half uur. (Afstand ca 7 km.) Start en finish voor 't Haske, Dubbelstraat 10 Balk. De fietstocht gaat rond het succesvolle weidevogelbeheersgebied De Warren. Het gebied ligt ten noorden...
13-04-2022 14:34

Overzicht Jeugdactiviteiten 2022

Activiteiten voor de jeugd in mei en juni Zaterdag 21 mei Bezoek aan de boerderij van Douwe Albada. Om half 2 verzamelen we ons op het Tsjamke dykje in Balk. We kijken rond op de boerderij en daarna in het veld om de boerderij. Duur  ongeveer anderhalf uur. Zaterdag 11 juni De...
13-04-2022 13:45

Activiteiten in april en mei 2022

Er is heel veel vogelactiviteit waar te nemen in het gebied rondom Balk. In het plas-drasgebied bij de Warren laten de kievit, tureluur, scholekster en grutto zich horen. Ook eenden, zoals de bergeend, zijn daar op zoek naar voedsel. Voor de bergeend is dit jaar speciaal een nestbak geplaatst. Op...
18-03-2022 00:00

Het eerste kievitsei 2022 in het gebied van de Vogelwacht Balk

Vrijdag 18 maart 2022. Vandaag vond Gjalt Bergsma voor de Vogelwacht Balk het eerste  kievitsei. Op Trophorne bij Harich. Net op tijd voordat de boer vanmiddag zou  gaan gieren. Siemen Zeldenrust meldde daarna nog een vondst van een kievitsei.           ...
22-02-2022 15:32

Lezing door Jan de Jong na de ALV Vogelwacht Balk en omstreken.

Op woensdag 23 maart  2022 houdt Vogelwacht Balk en omstreken haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in het zalencentrum De Treemter, Bogermanstraat 3 te Balk. Na het huishoudelijke deel van de agenda zijn vanaf circa 20.30 uur ook belangstellenden van harte welkom voor de lezing. Dit jaar...

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode