Contact

Voor meer informatie kun je rondkijken op deze site of contact opnemen met Vogelwacht Balk en Omstreken: vogelwachtbalk@hotmail.com

Bestuur vogelwacht

 

 

 

P. Veenstra

 

 

voorzitter

06-22651817

M. Nierstrasz

Bjirkebosk 5

Balk

secretaris         

06-21832829

J.W. Kooistra

Pypsterstikke 23

Balk

penningmeester

0514-604343

A. van der Meer

Lynbaen 13

Wijckel

lid

06-40872355

J. Deinum

Lunenburgpaed 6

Wijckel

lid

06-23647648

G. Jellema

Omrin 8

Nijemirdum

lid

0514-572250

C. Harkema Menno Simonszstraat 22 Balk lid 06-39209273
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Ere-leden

 

 

 

 

A. Volbeda

Stinsenwei 10  

Harich

 

 

H. Kanninga

H. Gabesstraat 35  

Balk

 

 

W. Louwsma

De Wurdze 8

Balk 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdvogelwacht

 

 

 

C. Harkema

Menno Simonszstraat 22

Balk

 

06-39209273

M. Nierstrasz

Bjirkebosk 5

Balk         

 

06-21832829

 

 

 

 

 

Werkgroep weidevogels

 

 

 

D.J. Venema

De Flechtreed 51

Oudemirdum

 

06-36090150

J. Deinum

Lunenburgpaed 6

Wijckel

 

06-23647648

 

 

 

 

 

Werkgroep kerkuilen

 

 

 

W. Louwsma   

De Wurdze 8 

Balk

 

0514-603178

G. v/d Meer   

Heerenhoogweg 18

Wijckel

 

0514-603467

A. v/d Meer   

Lynbaen 13

Wijckel

 

06-40872355

M. de Vries

Stinsenwei 17

Harich

 

0514-603975

T. Leenes 

W. Barentsstraat 13

Balk

 

0514-603203

D.J. Venema

De Flechtreed 51

Oudemirdum

 

06-36090150

 

 

 

 

 

Werkgroep roofvogels

 

 

 

W. Louwsma    

De Wurdze 8 

Balk

 

0514-603178

A. v/d Meer   

Lynbaen 13

Wijckel

 

06-40872355

D.J. Venema

De Flechtreed 51

Oudemirdum

 

06-36090150

T. Leenes 

W. Barentsstraat 13

Balk

 

0514-603203

J. Deinum

Lunenburgpaed 6

Wijckel

 

06-23647648

   

 

 

 

 

Wintervoedering

 

 

 

A. Volbeda

Stinsenwei 10

Harich 

 

0514-604553

J. Galama

Jachtlustweg 43   

Wijckel

 

0514-603235

G.J. Bergsma

Keamerlanswei 11

Harich

 

0514-602241

 

 

 

 

 

Vogelringers

 

 

 

 

W. Louwsma  

De Wurdze 8 

Balk

 

0514-603178

D.J. Venema

De Flechtreed 51

Oudemirdum

 

06-36090150

 

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode