Waarnemingen melden

Selecteer bestand

Nest met uitkomende meerkoeten.

Op 6 juni 2022 kwam een van de nazorgers tijdens zijn ronde door het veld 

dit prachtige nest met uitkomende meerkoeten tegen.

6 juni 
Broeden op grind.
In de Warren zijn twee verkeersborden succesvolle broedplaatsen  gebleken. 
De jonge scholeksters zijn uitgevlogen.

Op het dak van Talma Hiem in Balk zijn eveneens de jonge scholeksters  uitgevlogen.

Waarnemingen

08-05-2022

De kneu
Een mooi gezicht een nestelende kneu in de struiken voor de erker in het huisje in Wyckel.
Waarneming gemeld door Pieter Veenstra.

22-04-2022

Rouwkwikstaart
Op de kop van jachthaven Lutsmond loopt al 3 dagen een Rouwkwikstaart rond.
Gemeld door Fanny

 

10-11-2021

Sperwer met prooi, belaagd door ekster.

02-11-2020

Grote groep koperwieken,meer dan 25 , bezoekt onze tuin in Balk.

25-02-2019

Aankomst eerste 10 grutto's op plas-dras gebied De Warren.

20-04-2018

Vandaag bij ons in Wijckel voor het eerst weer de braamsluiper en kneu paar waargenomen (melder: Pieter Veenstra)

21-04-2016

(Zee?) arend, hoog in de lucht boven Sondel richting Nijemirdum (melder: Age van der Meer)

19-04-2016

Kraanvogel, Ruigahuizen

11-04-2016

Zeearend, Nijemirdum (melder: Gerard Jellema)

03-01-2015:

Vuurgoudhaantje, Rietbos te Nijemirdum (melder: Gerard Jellema)

28-12-2014:

Houtsnip, Rietbos te Nijemirdum (melder: Gerard Jellema)

08-11-2014:

Smelleken jagend in Workumerwaard (melder: Johan Deinum)

01-06-2014:

In mei werd er door Johan Deinum een broedpaar velduilen gesignaleerd in Tjerkgaast.

 

Waarnemingen

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode