Jeugdvogelwacht

Doelstelling: De jeugd actief bij de natuur betrekken en door activiteiten kennis en liefde voor de natuur bij te brengen en mogelijk op te leiden tot nazorgers in de toekomst.

 

Werkgroep bestaat uit:

 

Activiteiten voor 2016:

Nestkastcontroles in het Harichsterbosk:  De kastjes zijn al schoongemaakt.

* In april zullen we met de jeugdleden er langs gaan: 

  • 30 april
  • 21 mei

Nazorgdag is 7 mei. De kinderen kunnen mee met de nazorgers.

* Excursie naar de eendenkooi te Bakhuizen Op dinsdag 17 mei, vertrek om 18.30 uur vanaf het Haskeplein.

* Jaarlijkse   Jeugdvogelwachtdag   op 4 juni 2016. IJlst / Oosthem   9:00 - 12:30.

Nog niet geplande activiteiten zijn:
* Braakballen pluizen
* Ringen van roofvogels en kerkuilen
* Vetbollen maken
* Excursie naar het Swin

Aanmelden nieuwe jeugdleden via email smit-wassenaar@kpnplanet.nl  met opgave van naam, adres en telefoonnummer.

Of bij één van de werkgroepleden.

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode