Vogels in plasdrasgebied bij Balk eind mei 2021

Mei/juni 2021 Jeugd nazorgers druk aan het werk.

jeugdnazorgers mee naar het land 10-04-2021

Jeugdactiviteiten maart 2021

Excursie Alde Feanen 2019

Lammetjes dagen Harich 22-23 april

Excursie 2015 - Murk Nijdam (Wommels)

Lammetjesdag 2015

Excursie Makkumer Noordwaard - 24-05-2014

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode