Artikel archief

20-04-2023 06:58

Lammetjesdagen Zwinzicht 2023

Op zaterdag 22 en zondag 23 april zijn de Lammetjesdagen op boerderij Zwinzicht van 11.00 uur tot17.00 uur. De Vogelwacht Balk e.o is aanwezig. Kom gezellig langs en maak kennis met onze activiteiten. De boerderij ligt aan de Trophornsterwei 2 in Harich.
06-04-2023 15:25

Lammetjesdagen Zwinzicht

Op 22 en 23 april  2023 is de Vogelwacht aanwezig op de Lammetjesdagen in Zwinzicht.
30-03-2023 10:17

Jaaroverzicht jeugd 2023

Activiteiten voor de jeugd in 2023 Waterpompen in werking stellen voor  (greppel )vernatting behoeve van de weidevogels in de Warren en de Noordwolderpolder. 3 maart 2023 Bezoek aan de boerderij  van  Douwe Albada aan het...
30-03-2023 10:08

Jaaroverzicht volwassenen 2023

Activiteiten voor volwassenen in 2023 Herstel oeverzwaluwwand Wildemerk. 2 maart 2023 Algemene ledenvergadering op 12 april Programma na de pauze: Film Grutto, de reis van onze nationale vogel. Nader informatie volgt. Excursie...
30-03-2023 09:48

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de Vogelwacht Balk en omstreken

Op woensdag 12 april 2023 houdt Vogelwacht Balk en Omstreken de algemene ledenvergadering over 2022 in het zalencentrum De Treemter, Bogermanstraat 3 te Balk. De algemene ledenvergadering begint om 19.30 uur. Na het huishoudelijke deel van de agenda zijn om  20.15 uur ook belangstellenden van...
26-02-2023 21:30

Nieuwe plasdraspompen in de Noordwolderpolder

Op vrijdag 24 februari mochten twee jongens, die stage lopen bij de Vogelwacht Balk, mee naar de Noordwolderpolder. Na het werkoverleg gingen de handen uit de mouwen. Er zijn twee plasdras pompen geplaatst en twee scholeksterborden neergezet. Dit jaar is door de Vogelbescherming tot jaar van de...
19-02-2023 21:48

Een mooi begin van het weidevogelseizoen in de Warren.

Op zaterdag 18 februari is in het land bij de Warren een begin gemaakt een nieuw plasdras aan te leggen. Douwe Albada had al flink wat voorbereidingen getroffen om twee plasdraspompen neer te kunnen zetten. Naast de pompen om het land te vernatten, zijn twee eendenkorven teruggezet en is een...
17-01-2023 13:28

Voederplankjes timmeren was een succes.

Op Zondag 8 januari heeft een groepje kinderen  samen met  ouders en vrijwilligers  in de Natuurschuur van Staatsbosbeheer in Oudemirdum een eigen voederhuisje gemaakt. Met dank aan het beschikbaar stellen van de functionele werkruimte. Een mooi begin van het nieuwe jaar. Het...
17-01-2023 13:05

Nationale Tuinvogeltelling 2023

Op 27, 28 en 29 januari wordt weer de Nationale Tuinvogeltelling gehouden. Als Vogelwacht willen we zoveel mogelijk mensen enthousiast maken  mee te doen. Het kost slechts een half uurtje. Het is iets, dat mooi met elkaar samen gedaan kan worden.  Voor meer...
03-01-2023 13:59

Voederhuisjes en voederplankjes timmeren

Voederhuisjes en voederplankjes timmeren Natuurschuur Staatsbosbeheer  De Houtwal 2 8567 HN Oudemirdum                              Op zondagmiddag  8 januari gaan we in de natuurschuur van...

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode