22-08-2022

 Zojuist gespot op hun vast rust/roestplek de 5 uilskuikens die de afd. uilen vorige maand in hun nestkast gecontroleerd hebben maar helaas niet geringd.De jongen vliegen nu iedere dag onder de kap van de kop-hals-romp boerderij aan de Lorbuorren 3 te Harich. De beide ouders zijn in de avond/nachturen druk met voeren van hun jongen; zowel de muizen als de vleermuizen zijn in en rondom de boerderij niet meer te zien. 2 blaffende honden op de deel maken geen enkele
 indruk op de vlieg vlugge familie.  Op de hooizolder knerpt het van de verse uileballen. Het is voor de bewoners van beide kanten weer genieten geblazen
 

 

Kerkuilen  Actueel 2021

Op maandag 2 augustus 2021 zijn bij Age van der Meer 3 jonge kerkuilen geringd.

De uilskuikens waren rond de zes weken oud. Op deze leeftijd zitten de ouders overdag niet meer bij de jongen in de nestkast. De jongen hebben de warmte van de ouders niet meer nodig en worden te vervelend voor de ouders. Ze bedelen dan steeds om voedsel. De jongen kunnen nu ieder wel zes muizen per nacht op. Als ze zo’n negen weken oud zijn kunnen ze al aardig vliegen en beginnen ze langzaam aan zelfstandig te worden.

Onder leiding van Durk Venema, boswachter van Súdwest-Fryslân werden de uilen geringd en gewogen.
Heel veel interessante informatie staat op:

Homepage kerkuilwerkgroep:

https://www.kerkuil.com/pg-17825-7-23585/pagina/home.html

Kerkuilen werkgroep

De Werkgroep Kerkuilen van Vogelwacht Balk e.o. is een deelgroep van de Werkgroep Kerkuilen Friesland. De werkgroep bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die nestkasten plaatst, controleert en schoonmaakt  en het broedsucces registreert. De kerkuil is in Nederland wat betreft broedgelegen nagenoeg geheel afhankelijk van nestkasten en de gastvrijheid van agrariërs.

Kijk ook eens op www.kerkuil.com

Wilt u meer informatie over de Werkgroep Kerkuilen of wilt u actief worden binnen de werkgroep, neem dan contact op met:

  • Tjeerd Osinga,    Wilhelminastraat 66  Balk,             06-28906583          
  • D.J. Venema,      De Flechtreed 51,    Oudemirdum, 06-36090150

 

Een nestje uilskuikens (foto D.J. Venema)

 

Gerrit en Age van der Meer plaatsen een nieuwe nestkast (foto D. J. Venema)

 

 

Kerkuil op klaarlichte dag gespot langs de IJsselmeerdijk tussen Molkwerum en  Hindeloopen.
februari 2021.

2021 Kerkuil langs IJsselmeerdijk.mp4 (28031078) 

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode