2024-02-24 voorbereiding broedseizoen

Bezoek Fûgelhelling op 25-10-2023

Foto's Groene markt 2023

Foto's weidevogelsafari op 20 mei 2023

18-02-2023 Plaatsen plasdraspompen in de Warren

Voederplankjes timmeren in Oudemirdum op 8 januari 2023

BFVW Jeugdvogelwachtdag Workum 11-06-2022

Excursie Noarderleech

21-05-2022 Jeugd op bezoek bij de boerderij van Douwe Albada

Fotogalerij: Wildemerk Aanleg oeverzwaluwwand

Foto's Speurtocht It Swin 2021-09-19

Kerkuilen ringen bij Douwe Albada

Foto's kerkuilen ringen op 02-08-2021

Vogels in plasdrasgebied bij Balk eind mei 2021

Mei/juni 2021 Jeugd nazorgers druk aan het werk.

jeugdnazorgers mee naar het land 10-04-2021

Jeugdactiviteiten maart 2021

Excursie Alde Feanen 2019

Lammetjes dagen Harich 22-23 april

Excursie 2015 - Murk Nijdam (Wommels)

Lammetjesdag 2015

Excursie Makkumer Noordwaard - 24-05-2014

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode