Waterpomp in De Warren herplaatst

26-03-2020 20:27

BALK, De waterpomp op zonne-energie is door de Vogelwacht Balk e.o. weer herplaatst in het Weidevogelbeheersgebied De Warren.

Nu de noodzakelijke landbouwwerkzaamheden zijn afgerond, heeft de Vogelwacht de vorig jaar aangekochte waterpomp op zonne-energie voor greppelvernatting in samenwerking met de desbetreffende boer weer herplaatst in het Weidevogelbeheersgebied De Warren ten noorden van Balk.

Door de schrale oostenwind en weinig neerslag zijn de weilanden momenteel erg droog en is het voor de teruggekeerde weidevogels moeilijk om aan voedsel te komen. Door een weiland (deels)onder water te zetten (Plas-Dras) en/of de greppels vol water te zetten (greppelvernatting) wordt voedsel, waaronder wormen en insecten, makkelijker bereikbaar voor de weidevogels en later hun jongen.

Bijzonder vermeld mag worden dat de wens tot uitbreiding van Plas-Dras weilanden en greppelvernatting binnen het gebied vervult is.

Dit jaar is mede dankzij Bosk&Greide, de bereidheid van enkele boeren en met Europese- en provinciale subsidie een uitbreiding met twee extra Plas-Dras weilanden mogelijk geworden. Hierdoor staan nu vijf waterpompen op zonne-energie in het gehele gebied en zorgen voor een constant waterpeil op de Plas-Dras weilanden en in de greppels.

Dat allemaal ten behoeve van onze bedreigde weidevogels.

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode