Vogelwacht Balk heeft een informatiebord geplaatst bij de huiszwaluwtil.

09-05-2021 13:43

Vogelwacht Balk en omstreken heeft een  informatiebord  geplaatst bij de huiszwaluwtil.

Bij het fietspad nabij het Weidevogelgebied langs De Warren ten noorden in Balk en in de buurt van het Slotermeer, heeft de Vogelwacht een informatiebord geplaatst. Een tijd geleden is daar een  huiszwaluwtil neergezet.

De huiszwaluw staat op de Rode Lijst van broedvogels en heeft de status: gevoelig.
In verstedelijkte (nieuwbouw)gebieden wordt het voor de huiszwaluw steeds lastiger om geschikte gebouwen en nestmateriaal te vinden.
En ondanks het feit dat het wettelijk verboden is, worden er soms ook bij geschikte gebouwen helaas nesten verwijderd.

Op deze locatie is voldoende nestmateriaal (modder en strootjes) voorhanden en zijn er volop insecten (muggen en vliegen) door de aanwezigheid van bloeiende kruiden, vee(mest), rietkragen en water.
Bovendien is de locatie goed ontsloten met een fietspad (wandelpad), zodat het ook volop beleefd kan worden.
De daarnaast gelegen grote zandberg is tevens door een paar actieve leden toegankelijk gemaakt als nestgelegenheid voor de oeverzwaluw, 
door de zijkant verticaal af te steken.
 

 

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode