Ruim 300.000 euro voor beheer weidevogels in Friesland

27-03-2015 20:32

Er is 50.000 euro subsidie beschikbaar voor extra beheer van weidevogels in Friesland. Het is bedoeld als bescherming voor de grutto, tureluur en akkervogels. Agrariërs kunnen subsidie aanvragen voor de extra bescherming van nesten en jonge vogels op grasland. Daarnaast is er 250.000 euro beschikbaar voor vernatting binnen de weidevogellandschappen.

De 50.000 euro subsidie is beschikbaar tot en met 8 juni. De provincie stelt dit geld beschikbaar onder de noemer 'Vliegende euro’s'. Als een agrariër minimaal 5 gruttonesten op het land heeft liggen, dan komt hij of zij in aanmerking voor subsidie. De 5 gruttonesten kunnen ook verdeeld zijn over land van verschillende agrariërs. Die kunnen dan gezamenlijk subsidie aanvragen. Indien er 5 gruttonesten zijn, dan komen ook nesten van de tureluur en akkervogels in aanmerking. Akkervogels zijn de veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart, kwartel en patrijs. De vergoeding voor nesten op grasland is 60 euro per nest.

De subsidie van 250.000 euro is voor vernatting binnen de weidevogellandschappen. Dit betreft een tijdelijke subsidieregeling voor weidevogelbeheer. Het gaat om een subsidie voor het ophogen van het waterpeil en voor het waterbeheer van (greppel) plas dras gebieden. Plas dras gebieden zijn stukken land die onder water staan. Natte landen en plas dras gebieden zijn goed voor weidevogels.

Voor het ophogen van het waterpeil is de subsidie 100 euro per hectare. De subsidie voor (greppel) plas dras is afhankelijk van de periode dat het onder water staat: tot 15 mei is het ruim 1.200 euro. Tot 15 juni is het ruim 1.900 euro. Agrariërs kunnen via een gebiedscoördinator subsidie aanvragen tot en met 1 november.

 Aanvraagformulier vliegende euro-s 2015.docx (72,4 kB)

Aanvraagformulier Plas dras 2015.docx (70,3 kB)

Aanvraagformulier Hoog Waterpeil 2015 docx.docx (70,5 kB)

bron: Provincie Friesland, 17/03/15

 

 

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode