Ringmussen in Friesland

29-11-2022 14:25

Af en toe treffen we in de nestkastjes ringmussen aan. Ringmussen zwerven  over een groot gebied. Ringmussen verdwijnen in Friesland soms na half augustus uit het broedgebied en zwerven om, of trekken verder weg. Jan de Jong, bekend van zijn presentatie op de Jaarvergadering 2022, heeft  in de periode van half augustus 2022 tot half november 2022 eens gekeken waar de grote groepen ringmussen  in de provincie Friesland verblijven. En dat is toch erg verspreid over de provincie.
In de buurt van Eastermar, in de buurt van Drachten,  is men druk bezig geweest de ringmussen te ringen.

Waar blijven Friese ringmussen in het najaar? In de loop der jaren zijn er zo’n 2500 ringmussen van kleurringen voorzien. Helaas slechts van een 6-tal plaatsen buiten het ringgebied zijn ringmussen met kleurringen terug gemeld. Uit Burgum, Stiens, Rijperkerk, Oldeboorn, Brantgum en Grijpskerk kwamen meldingen, alle plekken uit Friesland. Er moeten veel  plekken zijn waar gekleurringde ringmussen rondvliegen. De ringmus onderscheidt zich van de huismus door zijn egaal roodbruin kopkapje. De mannetjes van de huismus hebben midden op de kruin een duidelijke grijze vlek. Het is mogelijk dat er door vogelaars maar weinig naar ringmussen wordt gekeken. Geen zeldzame vogel. Toch is het een soort die wel degelijk interessant is om te volgen. Ook de ringmus gaat achteruit in ons land. Het is goed te weten wat de reden is van deze achteruitgang. De soort kan maar liefst 3 legsels per jaar produceren en toch nemen de broeddichtheden en populatie landelijk af. Vooral in het najaar en de winter kan men de ringmus aantreffen op voedertafels in bebouwde kommen en zelfs in groepen in wat meer ruige natuurterreinen waar ze op zoek zijn naar zaden. Ringmussen broeden heel vaak in nestkasten.
Let eens op de vogels.
Geef uw waarnemingen door. Het liefst met foto. Dit kan via de website. www.vogelwachtbalk .nl of e-mail: vogelwachtbalk@hotmail.com

Wij zorgen, dat uw bericht bij Jan de Jong komt.

        

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode