Resultaten broedseizoen 2021 De Warren

05-10-2021 14:12

Tijdens de Algemene ledenvergadering van Vogelwacht Balk en omstreken van vorige week woensdag 29 september 2021 zijn de jongste weidevogelresultaten bekend gemaakt van het zo succesvolle Weidevogelkansgebied De Warren ten noorden van Balk.

Dankzij de structurele  samenwerking met de boeren en de volle inzet van de weidevogelnazorgers heeft zich de opwaartse trend van de weidevogels ook in 2021 doorgezet. (Zie grafiek in het pdf bestand aan het eind van dit artikel)

Daaruit blijkt dat de grutto de afgelopen zes jaar met 112 % is toegenomen en de kievit met  68 %.

Ook een zeer positieve weidevogelontwikkeling laat zich zien in de Groote Noordwolderpolder, tussen Elahuizen en Kolderwolde. Daar dankzij de bereidwilligheid van enkele boeren in het gebied.

Beide gebieden zijn essentiële kraamkamers voor de weidevogels !

De positieve ontwikkeling van grutto (en kievit) is in overeenstemming met de provinciale ambitie. Citaat: ‘ De hoofdambitie in het provinciaal Friese weidevogelbeleid wordt afgemeten aan de gruttostand’.

De Vogelwacht deelt deze ambitie en zal zijn kennis en enthousiasme hiervoor blijven inzetten.
 

Klik hieronder op Mozaik de Warren voor het zichtbaar maken van de stippenkaart. 

2021-10-02 Mozaik de Warren..pdf (1646890)

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode