Jaaroverzicht jeugd 2023

30-03-2023 10:17

Activiteiten voor de jeugd in 2023

Waterpompen in werking stellen voor

 (greppel )vernatting behoeve van de weidevogels in de Warren en de Noordwolderpolder.
3 maart 2023

Bezoek aan de boerderij  van  Douwe Albada aan het Tjamkedykje

Nader informatie volgt.

Nestkast controle:

Bungalowpark Markant, Harichsterbos en ’t Balksterbos.

Nader informatie volgt.

Bezoek aan de Graasboerderij op donderdag  4 mei.

Nader informatie volgt.

Familie activiteit in de Sondelerleien op zondag 7 mei

Nader informatie volgt.

Jeugdvogeldag    BFVW op 3 juni in Ginnum.

Nader informatie volgt.

Bijwonen van het ringen van uilen.   Uilenballen pluizen.
Nader informatie volgt.

Bezoek Fûgelhelling, wanneer  deze weer toegankelijk is voor bezoekers.

Nader informatie volgt.

Deelname Gaasterlandse Natuurweek.

Nader informatie volgt.

 

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode