Informatie van het bestuur van de Vogelwacht Balk en omstreken.

22-03-2021 10:00

Jaarvergadering Vogelwacht  Balk  & omstreken
Deze is  i.v.m de Corona maatregelen uitgesteld.
De datum en het  programma  wordt nog nader bepaald. Zodra er een mogelijkheid is een fysieke vergadering te organiseren,
laten we dit via de website, de media en de post weten.

Bij het opstellen van de Activiteiten agenda was door de Corona maatregelen nog veel onduidelijk.
We houden u op de hoogte.

 

Activiteiten agenda  2021 Volwassenen

Algemene Ledenvergadering
Datum en tijdstip nader te bepalen.

Jaarvergadering
Uitgesteld tot mei-juni .
De definitieve datum en tijdstip volgt nog.

Fietsexcursie naar het Weidevogelbeheer gebied De Warren.
Op zaterdag 1 mei en (afhankelijk van de coronamaatregelen ) op zaterdag 8 mei.

Vertrek per fiets 9:30 vanaf het Haskeplein.
Opgave bij  Pieter Veenstra (06-22651817)

Excursie
Doel, datum en tijdstip nader te bepalen ,afhankellijk van de Corona maatregelen.

Onder voorbehoud
Gaasterlandse Natuurweek-Stand Vogelwacht
bij de Groenemarkt

Datum en tijdstip nader te bepalen.
 

 

Activiteiten agenda 2021  voor jeugdleden,
evt. met ouders en  vrijwilligers

Alles onder voorbehoud  Coronamaatregelen.

Bezoek aan de boerderij van  Douwe Albada
en het plaatsen van scholeksterborden.

Voorjaarsvakantie.
Datum:  24 en 27 -02-2021

Bezoek aan Plasdras gebied.
Datum en tijdstip nader te bepalen.

Slootjes excursie samen met Staatsbosbeheer.
Datum: 12-06-2021

Bezoek aan het Zee arendsnest Koudum.
Datum en tijdstip nader te bepalen.

Excursie it Swin    o.l.v. de boswachter.
Juli/augustus 2021

Bezoek Fûgelhelling.
Datum en tijdstip nader te bepalen.

Bijwonen van het ringen van uilen.
Datum en tijdstip nader te bepalen.

 

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode