Een prachtige excursie naar de weidevogels

07-05-2022 13:57

Zaterdag 07-05-2022 heeft een groepje vogelliefhebbers o.l.v Pieter Veenstra een inspirerende fietstocht gemaakt in de directe omgeving van Balk.
De route ging langs de Pypsterstikke, Warrensterwei naar de Trophornsterwei en weer terug naar Balk.
Op verschillende plaatsen werd gestopt om met een telescoopkijker het veld in te kijken.  
De deelnemers hebben kunnen genieten van de aanwezigheid van
o.a kieviten, grutto’s, tureluurs scholeksters,
wulpen, graspiepers, leeuweriken, kemphanen, zelfs kluten.
Hun geluid was duidelijk  te horen.
De weilanden kleuren  prachtig vol bloemen.
In de sloten zijn groene kikkers duidelijk aanwezig.
Ook de watervogels, zoals slobeenden en de meerkoeten lieten zich zien.
Het plas-dras gebied heeft een grote aantrekkingskracht op allerlei bezoekers.
Daarnaast werkt de greppelvernatting verder mee aan een succesvolle bezetting van het weidevogelgebied.
Een mooie ervaring voor de deelnemers

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode