Een mooie waarneming op 1 juli 2021

27-07-2021 13:57

In het weiland, waar de recreatie villa’s van Lutsmond-Noord moeten komen
zijn op 1 juli jonge kieviten gezien. Het zo waardevolle open agrarisch cultuurlandschap,  ons succesvolle Weidevogelkansgebied bij de Warren leeft volop.

Klik op de titel om de foto te bekijken.

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode