Drukke tijd voor de nazorgers

05-06-2021 17:12

In mei en juni is er  volop actie voor de Vogelwacht.

De nazorgers zijn in deze tijd druk bezig met het registreren van de broedresultaten. 
De vrijwilligers zijn regelmatig in het veld te vinden.  Daarbij helpen de jeugdleden een handje mee.
Onverwachts komen nazorgers  verrassingen tegen, zoals dit reekalfjong.

Nog een grote verrassing was het bewoond aantreffen van het nest van de scholekster midden in de greppel in het land van Douwe Albada.
Door de prachtige schutkleur vielen de eieren niet op.

Met hulp van Cor Harkema, Gerard Jellema en Jan Galema  zijn alle nestkastjes in het Harichsterbos en bij het bungalowpark Markant langs gelopen.
Ook de nestkastjes in het Balksterbos worden  niet vergeten. Hierbij helpen een paar kinderen van 't Hazzeleger mee.
Meer lezen ? zie de pagina van de Jeugdvogelwacht. 

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode