Activiteiten volwassenen

18-04-2021 16:47

Bij het opstellen van de agenda was nog veel onduidelijk door de corona epidemie.


Algemene Ledenvergadering

Datum en tijdstip  nader te bepalen.


Waterpompen in werking stellen voor (greppel)vernatting ten  behoeve van de weidevogels.


Fietsexcursie naar het Weidevogelbeheer gebied De Warren

Op zaterdag 1 mei en (afhankelijk van de belangstelling) op zaterdag 8 mei.
Vertrek per fiets 9:30 vanaf het Haskeplein.

Opgave bij  Pieter Veenstra (06-22651817)

 

Excursie

Datum en tijdstip nader te bepalen.

Onder voorbehoud


Gaasterlandse Natuurweek-Stand Vogelwacht bij de Groene markt

Datum en tijdstip nader te bepalen.

 

 

 

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode