Aanbieding Petitie "Geen Villapark maar natuur in Balk."

01-09-2021 13:55

De Petitie  "Geen villapark maar natuur in Balk" wordt woensdagavond 8 september 2021 om 19.00 uur  aangeboden aan de gemeenteraad van De Fryske Marren door de Vereniging van Eigenaren van Bungalowpark Markant, Vogelwacht Balk en omstreken en het melkveebedrijf Douwe Albada.

De ondertekenaars vragen de gemeenteraad van De Fryske Marren zich uit te spreken tegen het aangepast voorstel ‘Vaststellen bestemmingsplan Balk Recreatiewoningen Lutsmond Noord, inclusief beeldkwaliteitsplan’.

Het College van Burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met ontwerp bestemmingsplan waar recreatiewoningen kunnen worden gebouwd in een waardevol open cultuurlandschap met hoge natuurkwaliteit en waar veel mensen van genieten.

Het aangrenzende gebied De Warren is een waardevol en succesvol Weidevogelkansgebied en zal ernstig verstoord raken bij het doorgaan van het plan, welke grote consequenties zal hebben voor de weidevogelpopulatie. Het plangebied zelf ligt in het door de provincie aangewezen Weidevogelkansgebied.
Een belangrijk foerageergebied voor jonge en volwassen weidevogels, uilen, vleermuizen etc.

Met dit voorstel gaat het college volledig voorbij aan de vele adviezen en bezwaren van inwoners en betrokken organisatie, die bij het proces betrokken waren.

Nu al is de petitie door 1.779 mensen ondertekend.

Dezelfde avond, 8 september  vindt de raadsvergadering plaats en wordt de beslissing over het onderwerp genomen.

Vogelwacht Balk en Omstreken © 2018 Alle rechten voorbehouden.

Mogelijk gemaakt door Webnode