De Fazant:

 

 

De naam fazant is een verzamelnaam voor een heleboel soorten fazanten waarvan vooral de mannetjes vaak prachtige kleuren hebben die ze gebruiken om indruk te maken op vrouwtjesfazanten en op hun mannelijke rivalen. Veel van die fazanten kunnen we in dierentuinen bewonderen of in volières zoals de goudfazant en de zilverfazant.
De vrouwtjes zijn veel onopvallender gekleurd. De reden daarvoor is dat het vrouwtje tijdens het broeden op haar nest verstopt tussen struiken of hoog gras niet op mag vallen. Want de fazant heeft veel vijanden die dol zijn op een fazantenboutje of op de eieren. Katten, honden, vossen, bunzingen of grote roofvogels zoals de havik eten fazanten, terwijl andere grote vogels zoals kraaiachtigen en reigers de eieren of kuikens opeten.

Geen oorspronkelijke bewoners
Oorspronkelijk kwamen in onze streken geen fazanten voor. Hoewel de fraaie verschijning van Fazanten haast niet meer is weg te denken uit onze natuurgebieden, is de soort eigenlijk uitheems. Fazanten werden in de Middeleeuwen geïntroduceerd als siervogel, maar werden later voornamelijk als jachtbuit beschouwd. Vermoedelijk zijn fazanten, ca. 500-800 jaar na Chr., vanuit Transkaukasië als siervogel ingevoerd. Pas in de 18e tot de 20e eeuw is men begonnen de Oost-Chinese fazant in te voeren voor de jacht. Deze is herkenbaar aan een witte halsring. De fazanten die nu in in het wild in ons land rondlopen zijn kruisingen van deze twee soorten.
De stand is dan ook jarenlang kunstmatig in stand gehouden door stelselmatig uitzetten ten behoeve van jagers. De soort komt tegenwoordig in vrijwel alle delen van Europa voor.
Het aantal broedparen is in het oosten en zuiden van Nederland zeer sterk afgenomen. Sinds de jaren zeventig zijn in die delen van het land de aantallen met meer dan vijfenzeventig procent teruggelopen. In andere delen van het land was er geen achteruitgang of was de afname minder. Een van de oorzaken van die afname is waarschijnlijk het stoppen met uitzetten. Daardoor zakte de kunstmatige stand van deze soort in elkaar. De laatste jaren is de stand min of meer stabiel gebleven.
De hanen laten het broeden en de zorg voor de jongen geheel aan de wijfjes over en zwerven al snel weer tot buiten de grenzen van hun territorium. In juni beginnen deze al met de rui van hun veren.

Veel gelijkenis met de kip
Net als kippen zijn het echte alleseters. Ze eten insecten, wormen, zaden, planten, knoppen, bessen, vruchten enz. Waar veel voedsel te vinden is, komen ook meer fazanten voor. Als slaapplaats kiezen ze net als onze kippen een hoge plek uit waar ze veilig zijn voor hun vijanden op de grond. Dat is meestal een boom en als je geluk hebt en je weet waar ze gaan slapen kun je ze met volle maan op de boomtakken zien zitten. Broedperiode In de maand maart beginnen de fazanthanen weer een territorium in te nemen in de hoop dat ze één of meer hennen kunnen aantrekken. Soms kan één haan wel acht hennen in zijn harem hebben. In mei en juni zijn de hennen voor ons verdwenen omdat ze in het verborgene broeden of voor hun kuikens zorgen. Na het uitkomen van de eieren zijn de kuikens na 14 dagen in staat om te vliegen. Als ze in leven weten te blijven, blijven ze tot het volgende broedseizoen bij hun moeder en brengen de winter vaak door in grotere groepen. Dat sociale gedrag zie je 's winters bij veel andere soorten vogels. De reden hiervoor is dat het veiliger is. Ze zien hun vijanden veel eerder aankomen.

De Fazant kent als geluid een metaalachtige serie rauwe kreten. Het geluid van de Fazanthaan is vooral in de maanden april en mei te horen. In de maanden daarna wordt het stil. In die tijd verzorgen de wijfjes hun jongen en zij leven dan erg verborgen, zodat het haast lijkt of er dan nauwelijks Fazanten voorkomen.

bron:http://www.ivnvechtplassen.org/ivn_vogels_plas_moeras/.html